MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

 

SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA NHÂN DÂN TRONG CÔNG TÁC GPMB TẠI QUẬN LONG BIÊN