ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI

Vạch trần chiêu trò đòi “dân chủ” vô nguyên tắc trong bầu cử - Bài 3: Không thể phá được ngày hội của toàn dân (Tiếp theo và hết)

Ngày đăng 03/04/2021 | 09:06  | Lượt xem: 22
Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch càng đẩy mạnh việc xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử,...

Vạch trần chiêu trò đòi “dân chủ” vô nguyên tắc trong bầu cử - Bài 1: Mưu đồ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội

Ngày đăng 03/04/2021 | 07:58  | Lượt xem: 16
Trong lúc Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng đang gấp rút tiến hành những bước cần thiết theo quy định của pháp luật để chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc...

Phản bác luận điệu “Chính sách đối ngoại giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế tại Đại hội XIII của Đảng chỉ là lý thuyết, phi thực tế”

Ngày đăng 03/04/2021 | 07:56  | Lượt xem: 55
Những thành tựu của Việt Nam sau 35 năm đổi mới, cả trên phương diện lý luận và thực tiễn là những luận cứ xác đáng để phản bác những quan điểm sai trái về chính sách đối ngoại giữ vững độc lập, tự...

Nghiêm trị để răn đe

Ngày đăng 25/03/2021 | 05:18  | Lượt xem: 34
Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày, đã nhấn mạnh:“Nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn...

Đừng tự đánh mất trí khôn của mình

Ngày đăng 25/03/2021 | 05:14  | Lượt xem: 35
Lười học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước là vấn đề tồn tại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Ngay từ năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi...

Ngăn ngừa sự lệch chuẩn để thanh niên xứng đáng là "rường cột nước nhà"

Ngày đăng 25/03/2021 | 05:11  | Lượt xem: 27
Với đặc thù tâm lý lứa tuổi, các thế lực thù địch luôn xác định giới trẻ là đối tượng đặc biệt để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Trong đó, chúng sử dụng các thủ đoạn tinh vi,...

Tấm khiên trong đại dịch và một đảng biết lo cho dân

Ngày đăng 17/03/2021 | 04:44  | Lượt xem: 47
Với việc nhanh chóng nhập những lô vaccine đầu tiên và triển khai kế hoạch tiêm phòng Covid-19 đại trà nhanh hơn nhiều so với dự kiến, Việt Nam đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá rất cao...

Đừng lợi dụng quyền tố cáo để toan tính xấu

Ngày đăng 17/03/2021 | 04:41  | Lượt xem: 42
Một trong những vấn đề được đặt ra ở kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đó là ngăn chặn, xử lý hành vi gửi đơn thư tố cáo sai...

Phong trào tự phát “không biết không bầu” nhằm mục đích gì?

Ngày đăng 17/03/2021 | 04:38  | Lượt xem: 159
So với những lần bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trước đây thì mức độ chống phá của các thế lực thù địch nước ngoài và cơ hội chính trị trong nước có diễn biến mới, trắng trợn, thâm độc...

Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử

Ngày đăng 17/03/2021 | 04:36  | Lượt xem: 34
Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ...

Cán bộ, đảng viên ứng xử lành mạnh, chuẩn mực trên môi trường mạng

Ngày đăng 02/03/2021 | 10:50  | Lượt xem: 51
Cán bộ, đảng viên là “hình ảnh thể chế, hình ảnh quốc gia, hình ảnh chính quyền” thu nhỏ trong con mắt người dân, do đó họ phải có trách nhiệm chung tay góp sức tạo dựng, lan tỏa “hình ảnh thể chế,...

Trước hết là kỷ cương...

Ngày đăng 02/03/2021 | 10:48  | Lượt xem: 42
Năm 2021, thành phố Hà Nội xác định chủ đề công tác là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Thành tố “kỷ cương” được xác định và đặt lên trước hết khẳng định vai trò quan trọng...

Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử

Ngày đăng 02/03/2021 | 10:47  | Lượt xem: 48
Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá bầu cử, các thế lực thù địch, các đối...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

Ngày đăng 24/02/2021 | 07:55  | Lượt xem: 39
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911-6/3/2021).

Đại hội XIII: Lòng dân và sự kiên định - Cất cánh tương lai

Ngày đăng 24/02/2021 | 07:51  | Lượt xem: 50
Cơ đồ của đất nước, niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân với Đại hội XIII của Đảng chính là động lực, là nguồn cảm hứng, là sức mạnh nội sinh tạo nên sức bật, sự cất cánh của một Việt Nam phồn vinh,...

Kiên định mục tiêu kép, chặn đứng âm mưu xuyên tạc, phá hoại

Ngày đăng 24/02/2021 | 07:50  | Lượt xem: 41
Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 1-1-2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã-hội (KT-XH) và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đã xác định: “Tiếp tục...

Chẳng cần phân tích nhiều!

Ngày đăng 27/01/2021 | 01:40  | Lượt xem: 62
Như vậy là chỉ sau một ngày rưỡi làm việc, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Hội nghị Trung ương 15) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn một...

Để cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối vững vàng về tư tưởng trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 27/01/2021 | 01:35  | Lượt xem: 56
Chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng sẽ diễn ra tại Hà Nội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực chuẩn bị và náo nức chờ đón sự kiện chính trị trọng đại này;...

Tạo “sức đề kháng” và “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc

Ngày đăng 19/01/2021 | 01:30  | Lượt xem: 69
Internet và các tiện ích, công nghệ của tự bản thân nó đã và đang phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử. Kéo theo sự phát triển đó là quá trình phát triển mạnh mẽ của các mạng xã...

Sự nguy hại không thể xem thường của tình trạng số đông im lặng

Ngày đăng 08/01/2021 | 10:42  | Lượt xem: 86
Người Việt Nam có đặc trưng tâm lý duy tình, trọng nghĩa. Tính cách dĩ hòa vi quý có ưu điểm là góp phần xây dựng môi trường giao tiếp ứng xử thân thiện. Tuy nhiên, mặt trái của tâm lý này cũng làm...