hoạt động khối chính quyền

Phường Thạch Bàn triển khai nghiêm túc công tác niêm yết danh sách cử tri theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày đăng 14/04/2021 | 14:16  | Lượt xem: 54

Ngày 12/4/2021, đoàn khảo sát HĐND phường tiến hành khảo sát công tác niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu của phường

Theo lịch công tác sáng ngày 12/4/2021 đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Thạch Bàn do đồng chí Nguyễn Thu Ngần - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường làm trưởng đoàn. Tham dự cùng đoàn khảo sát có đồng chí Chủ tịch Uỷ ban mặt trân Tổ quốc phường, Trưởng các Ban HĐND phường đã tiến hành khảo sát tại (10) khu vực bỏ phiếu của phường. Qua khảo sát 100% điểm bầu cử trên địa bàn phường đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, phân công thành viên Tổ bầu cử trực tại các khu vực bỏ phiếu đúng quy định của luật trước (40) ngày bầu cử, các khu vực bỏ phiếu được trang trí, vệ sinh đảm bảo sạch đẹp. Qua rà soát tổng số cử tri trên địa bàn phường đến ngày 12/4/2021 là: 15.695 cử tri, cư trú tại (16 )Tổ dân phố trên địa bàn. Phường đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, thành lập (03) tiểu ban phục vụ bầu cử của phường, thành lập (10) Tổ bầu cử tại các cụm dân cư đúng quy định về số lượng, khu vực bỏ phiếu bố trí tại các nhà văn hóa Tổ dân phố thuận tiện cho cử tri đi bầu cử, các tổ bầu cử đã xây dựng và triển khai kế hoạch, phân công lịch trực hàng ngày cho các thành viên để thực hiện tiếp nhận ghi chép các ý kiến, khiếu nại của công dân liên quan việc lập danh sách cử tri và các vấn đề liên quan công tác bầu cử báo cáo Tổ bầu cử, Ban chỉ đạo giải quyết theo quy định pháp luật. Việc lập danh sách cử tri trên địa bàn phường theo tổ dân phố, tổ liên gia, xác định chính xác chủ hộ, số người trong hộ đảm bảo từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày 22/5/2021. Việc triển khai các nội dung phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn phường được triển khai nghiêm túc đúng quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2015, thông tư số 01/2021/ TT-BNV của Bộ nội vụ, hướng dẫn số 10/HD-UBBC-NV, ngày 24 tháng 2 năm 2021, Kế hoạch số 02/KH-UBBC, ngày 28 tháng 2 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử quận Long Biên và các quy định, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ngoài việc thành lập Ban chỉ đạo; xác định khu vực bỏ phiếu, thành lập các Tổ bầu cử, các Tiểu ban phục vụ, bảo vệ an ninh; thực hiện quy trình hiệp thương, việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 thì việc niêm yết danh sách cử tri được Ban chỉ đạo, UBND phường tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

                                     Một số hình ảnh hoạt động tại các khu vực bầu cử

                                                Khu vực bỏ phiếu số 05

                                                   Khu vực bỏ phiếu số 06

                                                   Khu vực bỏ phiếu số 10

Thay mặt đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân phường, đồng chí Nguyễn Thu Ngần - Chủ Tịch Hội đồng nhân dân đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban chỉ đạo bầu cử và các Tổ Bầu cử trên địa bàn phường, đồng thời chỉ đạo Ban chỉ đạo bầu cử, các tổ bầu cử duy trì nghiêm túc lịch trực, công tác thông tin báo cáo, việc tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân liên quan danh sách cử tri đã niêm iết và các vấn đề liên quan công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu của phường kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phường để giải quyết theo quy định của Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban bầu cử Quốc gia, đồng thời nhắc nhở các Tổ bầu cử tiếp tục công tác phối hợp rà soát danh sách cử tri để điều chỉnh bổ sung trong danh sách đã niêm iết tại các khu vực bỏ phiếu của phường nhằm đảm bảo quyền của công dân theo quy định pháp luật./.