hoạt động khối chính quyền

Phường Thạch Bàn giao ban công tác quản lý nghĩa trang phường quý I năm 2023, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
Ngày đăng 14/03/2023 | 18:52  | Lượt xem: 115

Chiều ngày 14/3/2023, tại phòng họp 2 UBND phường Thạch Bàn tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý nghĩa trang phường quý I năm 2023 phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - PBT, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí lãnh đạo UBND phường, công chức chuyên môn có liên quan, thành viên Ban quản lý nghĩa trang phường, các Tiểu ban quản lý nghĩa trang trên địa bàn phường và tổ trưởng 16 tổ dân phố.

Tại hội nghị đồng chí công chức Văn hóa xã hội phụ trách lĩnh vực LĐTBXH thông qua báo cáo thực trạng công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn phường, theo đó hiện nay trên địa bàn phường có 03 nghĩa trang: Nghĩa trang khu vực thôn Cầu (bao gồm các TDP từ tổ 1 đến tổ 7; từ tổ 13 đến tổ 16), nghĩa trang khu vực thôn Ngô (bao gồm các TDP từ tổ 8 đến tổ 11), nghĩa trang khu vực Thượng Hội (bao gồm tổ dân phố 12); UBND phường đã tiến hành kiện toàn Ban quản lý nghĩa trang phường trong đó đồng chí PCT UBND phường phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội làm trưởng ban, đồng chí công chức văn hóa phụ trách lĩnh vực Lao động TBXH phường làm phó ban. UBND phường đã thành lập 03 tổ quản trang tại 03 nghĩa trang giúp UBND phường trong việc hướng dẫn các đối tượng thực hiện việc an táng người quá cố và quản lý hoạt động tại nghĩa trang theo đúng quy định. Ban quản lý nghĩa trang phường đã xây dựng quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang, quy chế hoạt động của Ban quản lý nghĩa trang phường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Đồng chí Phạm Thị Bích Hằng-PBT, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị có 11 ý kiến tập trung chủ yếu vào việc đánh giá thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Đăng Lễ - PCT UBND phường phát biếu tại hội nghị

Ông Đỗ Văn Đình - Tổ quản trang Thôn Cầu phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Bích Hằng – PBT, Chủ tịch UBND phường ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban quản lý nghĩa trang phường, các tổ quản trang trên địa bàn phường trong công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang. Đồng chí cũng chỉ đạo tập trung các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2023 trong công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang:

Thứ nhất: Giao công chức Văn hóa xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động TBXH xây dựng dự thảo quy chế Quản lý và sử dụng nghĩa trang để thảo luận, xin ý kiến người dân, tổ dân phố, các ngành đoàn thể thời gian xong trước 30/5/2023, kiện toàn lại nhân sự Ban quản lý nghĩa trang phường, các Tiểu ban quản lý nghĩa trang tại 03 nghĩa trang trên địa bàn phường.;

Thứ hai: Giao bộ phận địa chính phường rà soát lại toàn bộ hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang tại 03 nghĩa trang trên địa bàn phường;

Thứ ba: Giao bộ phận Thanh tra xây dựng phường thường xuyên kiểm tra đặc biệt đối với những mộ phát sinh chưa có hồ sơ tại 03 nghĩa trang. Phối hợp với Công an phường xử lý nghiêm các trường hợp đổ phế thải sai quy định tại các nghĩa trang nói riêng và trên địa bàn phường nói chung.