hoạt động MTTQ và các đoàn thể xã hội

UB MTTQ Việt Nam phường Thạch Bàn phối hợp với Hội cựu chiến binh phường ra quân tổng dọn VSMT tại Trung tâm văn hoá phường.
Ngày đăng 18/03/2023 | 15:15  | Lượt xem: 144

Thực hiện nội dung chương trình công tác năm 2023; Trên cơ sở nội dung đăng ký thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Quận “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận”, sáng ngày 18/3/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với Hội cựu chiến binh phường Thạch Bàn tiến hành ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại Trung tâm văn hoá phường.

Với 125 người tham dự tại buổi ra quân tổng vệ sinh đã góp phần làm sạch khu vực khuôn viên tại Trung tâm văn hoá phường. Buổi ra quân tổng vệ sinh cũng góp phần nâng cao ý thức cho người dân trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp phục vụ cho người dân trên địa bàn phường.