hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ 13 sinh hoạt thường kỳ tháng 3/2021
Ngày đăng 09/03/2021 | 18:46  | Lượt xem: 134

Tối ngày 6/3/2021, tại nhà văn hóa tổ dân phố số 13, chi bộ 13 tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 3/2021. Dự sinh hoạt chi bộ có đồng chí Nguyễn Văn Thắng- PBT ĐU- CT UBND phường và 26/32 đảng viên trong chi bộ. Chủ trì buổi sinh hoạt Đồng chí Nguyễn Thị Vui- Phó Bí thư chi bộ 13.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Vui- Phó bí thư chi bộ 13 thông qua bản tin nội bộ của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban tuyên giáo Quận ủy Long Biên, đồng chí Nguyễn Thị Thuấn- Cấp ủy chi bộ thông qua Nghi quyết của Đảng uỷ phường Thạch Bàn: Nghị quyết lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH- ANQP công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tháng 3/2021 và đồng chí Nguyễn Thị Vui- Phó bí thư chi bộ 13 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của chi bộ tháng 2/2021 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021. Đặc biệt, buổi sinh hoạt, chi bộ 13 đã thực hiện bầu  01 đồng chí giữ vị trí Bí thư chi bộ, 01 đồng chí giữ vị trí phó bí thư chi bộ theo đúng điều lệ Đảng (Đồng chí Nguyễn Thị Vui- Phó bí thư chi bộ giữ vị trí bí thư chi bộ, Đồng chí Nguyễn Thị Thuấn- Cấp uỷ chi bộ giữ vị trí Phó bí thư chi bộ).

Đ/c Nguyễn Thị Vui- Phó bí thư chi bộ 13 thông qua bản tin nội bộ của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban tuyên giáo Quận ủy Long Biên

Tại buổi sinh hoạt, các ý kiến phát biểu đều thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả thực nghị quyết chi bộ tháng 2/2021 và bổ sung một số giải pháp trong công tác lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 3/2021 theo chỉ đạo của Đảng ủy phường.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Thắng- PBT ĐU, Chủ tịch UBND phường đề nghị chi bộ tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện chủ đề của quận năm 2021: Năm dân vận khéo trọng tâm công tác GPMB, theo đó chi bộ cần có biện pháp tích cực để thực hiện mô hình dân vận khéo và gửi về ĐU phường; Tập trung rà soát cử tri tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tuyên truyền trong nhân dân về ủng hộ các loại quỹ ( Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nhân đạo, quỹ phòng chống thiên tài...); Tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân công tác giữ gìn TTXD, TTĐT, VSMT, tiếp tục tuyên truyền nhân dân chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; Thực hiện và giải quyết một số vướng mắc về thuế phi nông nghiệp....

Đ/c Nguyễn Văn Thắng- PBT ĐU, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Vui- Phó bí thư chi bộ 13 đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn và ý kiến đóng góp của các đảng viên, đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế của công dân, giữ gìn VSMT, TTXD, TTĐT, vận động nhân dân chuẩn bị cho công tác bầu cử các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi và trang trọng, thực hiện an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ tại gia đình. Đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc kế hoạch tu dưỡng, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể thực hiện theo kế hoạch của ngành dọc, đảng viên trong chi bộ khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công. Chi bộ đã biểu quyết thông qua các nội dung trọng tâm tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng 3/2021 và 100% đồng chí đảng viên dự họp đã biểu quyết nhất trí./.