hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Hội nghị Đại biểu Nhân dân Tổ dân phố 8-phường Thạch Bàn
Ngày đăng 20/02/2023 | 17:46  | Lượt xem: 108

Tối ngày ngày 19/02/2023, tại nhà văn hóa tổ dân phố số 8, Tổ dân phố số phố số 8 đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023 bàn việc “Nâng cao chất lượng tổ dân phố văn hóa gắn với việc xây dựng đô thị văn minh, chăm lo đời sống nhân dân hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên.

Tới dự Hội nghị có đồng chí thành viên ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết kết xây dựng đời sống văn hóa được phân công phụ trách tổ dân phố; các đồng chí lãnh đạo tổ dân phố, các chi hội đoàn thể; trưởng các liên gia cùng trên 130 đại biểu đại diện cho các hộ gia đình của Tổ dân phố số 8.

Tổ dân phố số 8  với 428 hộ với hơn 1600 nhân khẩu trong đó có trên 60% số hộ là kinh doanh dịch vụ và sản xuất các ngành nghề khác. Thực hiện chương trình hành động và Nghị quyết Đại biểu nhân dân năm 2022, Tổ dân phố số 8 đã triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chủ đề công tác năm “Năm dân vận khéo trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” gắn với xây dưng tổ dân phố xanh-sạch-đẹp văn minh và phường văn minh đô thị”; trong đó tập trung nội dung nhân dân bàn, cam kết thực hiện giữ gìn cảnh quan môi trường, tham gia quản lý đô thị đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền vận động, gắn với những biện pháp cụ thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả rộng khắp, được đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Năm 2022, Tổ dân phố số 8 đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu của Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 96%; 98% các hộ gia đình chấp hành tốt các quy định về TTĐT, TTXD, VSMT. Tổ dân phố tiêu biểu thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đảm bảo an toàn tiết kiệm. Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được Tổ dân phố quan tâm, chú trọng; Tổ dân phố số 8 tiếp tục xây dựng mô hình Tổ dân phố  “Xanh, sạch, đẹp, văn minh”.Trong công tác giảm nghèo trên địa bàn Tổ dân phố số 8 được quan tâm chú trọng, tổ dân phố hỗ trợ 01 hộ nghèo với số tiền 2 triệu đồng/1 tháng. Trong năm 2022, Tổ dân phố đã vận động ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” được hơn 8,5 triệu đồng vượt chỉ tiêu giao.

Hội nghị có 03 ý kiến tham luận nhằm bàn các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng tổ dân phố văn minh, xanh –sạch-đẹp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh – Bí thư chi bộ tổ dân phố 8 đã ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân Tổ dân phố số 8 đã đạt được trong năm 2022. Với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân của Tổ dân phố đã luôn chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương góp phần xây dựng tổ dân phố ngày càng giàu đẹp . Đặc biệt là triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; và chủ đề công tác năm; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng như các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…Trong thời gian tới, đề nghị lãnh đạo tổ dân phố số 8 cùng các chi hội đoàn thể và Nhân dân tổ dân phố số 8 tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2023 đã đề ra.
Kết thúc hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân Tổ dân phố số 8 năm 2023./.

Một số hình ảnh tại nghị hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hiểu- Tổ trưởng TDP số 8 thông báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu Nhân dân TDP năm 2022

Các đại biểu dự hội nghị