Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của UBND Phường Thạch Bàn tháng 6/2019
Ngày đăng 01/06/2019 | 12:20  | Lượt xem: 5884

Lịch tiếp công dân của UBND Phường Thạch Bàn tháng 6/2019

Xem chi tiết tại đây!
Lịch tiếp công dân của UBND Phường Thạch Bàn tháng 3/2019
Ngày đăng 01/03/2019 | 11:06  | Lượt xem: 7310

Xem chi tiết tại đây.
Lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 01/2019
Ngày đăng 02/01/2019 | 09:46  | Lượt xem: 7642

Xem chi tiết tại đây.
Thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn - Tuần 51/2018
Ngày đăng 17/12/2018 | 16:50  | Lượt xem: 7713

Xem chi tiết tại đây.
Lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 12/2018
Ngày đăng 30/11/2018 | 16:30  | Lượt xem: 7960

Xem chi tiết tại đây.
Thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn - Tuần 45/2018
Ngày đăng 06/11/2018 | 08:42  | Lượt xem: 8614

Xem chi tiết tại đây.
Lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 11/2018
Ngày đăng 31/10/2018 | 12:02  | Lượt xem: 8680

Xem chi tiết tại đây.
Lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 10/2018
Ngày đăng 22/10/2018 | 14:43  | Lượt xem: 8748

Thông báo số 849/TB-UBND ngày 28/9/2018

Xem chi tiết tại đây.
Lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 9/2018
Ngày đăng 22/10/2018 | 14:40  | Lượt xem: 8721

Thông báo số 819/TB-UBND ngày 31/8/2018

Xem chi tiết tại đây.
Lịch tiếp công dân phường Thạch Bàn tháng 8/2018
Ngày đăng 22/10/2018 | 14:38  | Lượt xem: 8696

Thông báo số 785/TB-UBND ngày 30/7/2018

xem chi tiết tại đây
Lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 8/2018
Ngày đăng 30/07/2018 | 16:10  | Lượt xem: 10048

Thông báo số 785/TB-UBND ngày 30/7/2018 lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 8/2018

Xem chi tiết tại đây./.
Lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 7/2018
Ngày đăng 02/07/2018 | 16:05  | Lượt xem: 10319

Thông báo số 752/TB-UBND ngày 02/7/2018 lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 7/2018

xem chi tiết tại đây!
Thông báo lịch tiếp công dân của UBND phường tháng 5/2018
Ngày đăng 03/05/2018 | 10:20  | Lượt xem: 10844

Thông báo số 577/TB-UBND ngày 28/4/2018 về lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 5/2018

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tuần 16/2018
Ngày đăng 16/04/2018 | 15:36  | Lượt xem: 11399

Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/4/2018 của UBND phường Thạch Bàn về việc thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tuần 16/2018

Xem chi tiết tại đây!
Lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 4/2018
Ngày đăng 02/04/2018 | 10:48  | Lượt xem: 11016

Thông báo số 366/TB-UBND ngày 02/4/2018 của UBND phường về lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 4/2018

Xem chi tiết tại đây!
Lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 3/2018
Ngày đăng 07/03/2018 | 10:14  | Lượt xem: 11441

Thông báo số 172/TB-UBND ngày 06/3/2018 của UBND phường Thạch Bàn

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 02/2018
Ngày đăng 02/02/2018 | 17:26  | Lượt xem: 11514

Thông báo số 115/TB-UBND ngày 01/02/2018 về lịch trực tiếp công dân của UBND phường Tháng 02/2018

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND tuần 04/2018
Ngày đăng 22/01/2018 | 14:21  | Lượt xem: 11894

Thông báo số 81/TB-UBND ngày 22/01/2018 về việc thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 04/2018

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 01/2017
Ngày đăng 02/01/2018 | 17:23  | Lượt xem: 11737

Thông báo số 05/TB-UBND ngày 02/01/2018 của UBND phường Thạch Bàn về lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 01/2018

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lich tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 52/2017
Ngày đăng 25/12/2017 | 10:18  | Lượt xem: 11771

TB số 1499/TB-UBND ngày 23/12/2017 của UBND phường Thạch Bàn về việc thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 52/2017

Xem chi tiết tại đây!
Hiển thị 1 - 20 trong 53 kết quả.