Lịch tiếp công dân

Thông báo thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tuần 48/2017
Ngày đăng 27/11/2017 | 09:18  | Lượt xem: 6475

TB số 1322/TB-UBND ngày 27/11/2017 về việc thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tuần 48/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tuần 45/2017
Ngày đăng 06/11/2017 | 14:47  | Lượt xem: 5304

Số 1147/TB-UBND ngày 06/11/2017 về việc thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 45/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9/2017
Ngày đăng 06/09/2017 | 08:34  | Lượt xem: 5239

TB số 750/TB-UBND ngày05/9/2017 lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tháng 9/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tuần 33
Ngày đăng 14/08/2017 | 09:18  | Lượt xem: 5294

TB số 670/TB-UBND ngày 14/8/2017 về việc thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tuần 33/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8/2017
Ngày đăng 02/08/2017 | 14:13  | Lượt xem: 5118

Thông báo số 635/TB-UBND ngày 01/8/2017 lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 8/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tuần 30
Ngày đăng 24/07/2017 | 16:50  | Lượt xem: 4438

Thông báo số 212/TB-UBND ngày 22/7/2017 về thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn - tuần 30/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tuần 29
Ngày đăng 17/07/2017 | 09:04  | Lượt xem: 4359

Thông báo số 562/TB-UBND ngày 14/7/2017 về việc thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 29/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tuần 28
Ngày đăng 10/07/2017 | 16:52  | Lượt xem: 4271

Thông báo số 523/TB-UBND ngày 10/7/2017 về việc thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 28/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tuần 27
Ngày đăng 03/07/2017 | 10:31  | Lượt xem: 4327

Thông báo số 492/TB-UBND ngày 01/7/2017 về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 27/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 7/2017
Ngày đăng 03/07/2017 | 10:26  | Lượt xem: 4318

Thông báo số 472/TB-UBND ngày 28/6/2017 về lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 7/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tuần 26
Ngày đăng 28/06/2017 | 09:45  | Lượt xem: 3098

Thông báo số 452/TB-UBND ngày 26/6/2017 về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 26/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tuần 25
Ngày đăng 21/06/2017 | 09:13  | Lượt xem: 2965

TB số 437/TB-UBND ngày 19/6/2017 về việc thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 25/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tuần 23
Ngày đăng 05/06/2017 | 09:09  | Lượt xem: 2279

TB số 384/TB-UBND ngày 03/6/2017 về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tuần 23/2017

Xem chi tiết tại đây!
Lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 6/2017
Ngày đăng 29/05/2017 | 11:29  | Lượt xem: 2229

Thông báo số 357/TB-UBND ngày 29/5/2017 vể lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn thagns 6/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tuần 21/2017
Ngày đăng 22/05/2017 | 12:01  | Lượt xem: 2346

TB số 326/TB-UBND ngày 22/5/2017 về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tuần 21/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tuần 19/2017
Ngày đăng 08/05/2017 | 09:15  | Lượt xem: 2759

TB số 243/TB-UBND ngày 06/5/2017 về việc thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tich UBND phường Thạch Bàn tuần 19/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn thángg 5/2017
Ngày đăng 03/05/2017 | 09:56  | Lượt xem: 2404

TB số 217/TB-UBND ngày 28/4/2017 Lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 5/2017

Xem chi tiết tại đây!
Lịch tiếp công dân tháng 4/2017
Ngày đăng 07/04/2017 | 15:31  | Lượt xem: 2408

TB số 118/TB-UBND ngày 03/4/2017 lich tiếp công dân của UBND phường tháng 4

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tuần 08/2017
Ngày đăng 20/02/2017 | 08:38  | Lượt xem: 1736

TB số 54/TB-UBND ngày 18/02/2017 về thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 08/2017

Xem chi tiết tại đây!
Thông báo thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tuần 07/2017
Ngày đăng 13/02/2017 | 10:38  | Lượt xem: 1599

TB số 45/TB-UBND ngày 11/02/2017 về thay đổi lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn - tuần 07/2017

Xem chi tiết tại đây
Hiển thị 21 - 40 trong 53 kết quả.