Lịch tiếp công dân

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tuần 03/2017
Ngày đăng 16/01/2017 | 16:00  | Lượt xem: 1446

TB số 22/TB-UBND ngày 14/01/2017 thông báo thay đổi lich tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tuần 03/2017

Xem chi tiết tại đây.
Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân
Ngày đăng 10/10/2016 | 08:11  | Lượt xem: 1026

Thông báo số 341/TB-UBND ngày 08/10/2016

Xem chi tiết tại đây
Lịch tiếp công dân tháng 10/2016
Ngày đăng 03/10/2016 | 08:06  | Lượt xem: 807

TB số 329/TB-UBND ngày 30/9/2016 về lịch tiếp công dân của UBND phường tháng 10/2016

xem chi tiết tại đây
TB thay đổi lịch tiếp công dân tuần 37/2016
Ngày đăng 12/09/2016 | 14:40  | Lượt xem: 678

Thông báo số 301/TB-UBND ngày 10/9/2016 của UBND phường về thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 37/2016

xem chi tiết tại đây
Lịch tiếp công dân tháng 9/2016
Ngày đăng 07/09/2016 | 14:07  | Lượt xem: 633

TB số 287/TB-UBND ngày 31/8/2016 lịch tiếp công dân của UBND phường tháng 9/2016

Xem chi tiết tại đây
Lịch tiếp công dân của UBND phường tháng 8/2016
Ngày đăng 31/08/2016 | 18:12  | Lượt xem: 626

TB số 241/TB-UBND ngày 30/7/2016

Xem chi tiết tại đây
Lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 7/2016
Ngày đăng 31/08/2016 | 18:10  | Lượt xem: 630

TB số 204/TB-UBND ngày 30/6/2016

Xem chi tiết tại đây
Lịch tiếp công dân của UBND phường tháng 5/2016
Ngày đăng 31/08/2016 | 18:06  | Lượt xem: 608

TB số 143/TB-UBND ngày 04/5/2016

xem chi tiết tại đây
Lịch tiếp công dân của UBND phường tháng 6/2016
Ngày đăng 31/08/2016 | 09:26  | Lượt xem: 552

TB 172/TB-UBND ngày 02/6/2016

xem chi tiết tại đây
Thông báo thay đổi lich trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 34/2016
Ngày đăng 22/08/2016 | 10:28  | Lượt xem: 556

TB số 273/TB-UBND ngày 20/8/2016

xem chi tiết thông báo tại đây
Lịch tiếp công dân của UBND Phường Thạch Bàn tháng 4/2016
Ngày đăng 02/04/2016 | 19:04  | Lượt xem: 1002

Lịch tiếp công dân của UBND Phường Thạch Bàn tháng 4/2016

TUẦN

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO TIẾP DÂN

THỜI GIAN TIẾP DÂN

THÀNH PHẦN CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

GHI CHÚ

Tuần 1

Ngày

04/4/2016

Đ/c Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch UBND phường

- Sáng: 8h00 - 11h00

- Đ/c Nguyễn Thị Tươi - CT MTTQ

- Đ/c Trần Thị Quyến – CCTPHT

- Đ/c Đào Thế Hưng – CB ĐC

Tại phòng tiếp dân

 

- Chiều: Từ 14h00 - 16h00

- Đ/c Trần Văn Thanh-CT HCCB

- Đ/c Trần Thị Quyến–CCTPHT

- Đ/c Nguyễn Thị Thu – CB ĐC

Tại phòng tiếp dân

 

Tuần 2

 

Ngày

11/4/2016

 

Đ/c Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch UBND phường

- Sáng: 8h00 - 11h00

 

 

- Đ/c Nguyễn Văn Thanh-CT HCCB

- Đ/c Trần Thị Quyến-CCTPHT

- Đ/c Đào Thế Hưng–CB ĐC

Tại phòng tiếp dân

 

- Chiều: Từ 14h00 - 16h00

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Mây–CT HPN

- Đ/c Trần Thị Quyến - CCTPHT

- Đ/c Nguyễn Thị Thu-CCĐCXD

Tuần 3

Ngày

18/4/2016

Đ/c Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch UBND phường

- Sáng: 8h00 - 11h00

 

 

- Đ/c Nguyễn Thị Ưng - CTHND

- Đ/c Trần Thị Quyến -CCTPHT

- Đ/c Đào Thế Hưng – CB ĐC

Tại phòng tiếp dân

 

- Chiều: Từ 14h00 - 16h00

- Đ/c Nguyễn Thị Tươi – CTUB MTTQ

- Đ/c Trần Thị Quyến -CCTPHT

- Đ/c Nguyễn Thị Thu-CCĐCXD

Tuần 4

Ngày

25/4/2016

Đ/c Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch UBND phường

- Sáng: 8h00 - 11h00

 

 

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Mây- CTHPN

- Đ/c Trần Thị Quyến -CCTPHT

-  Đ/c  Đào Thế Hưng -CCĐCXD

Tại phòng tiếp dân

 

- Chiều: Từ 14h00 - 16h00

- Đ/c Nguyễn Thị Ưng – TBTTND

- Đ/c Trần Thị Quyến -CCTPHT

- Đ/c Nguyễn Thị Thu-CCĐCXD

Lịch tiếp công dân của UBND Phường Thạch Bàn tháng 03/2016
Ngày đăng 10/03/2016 | 09:43  | Lượt xem: 878

Lịch tiếp công dân của UBND Phường Thạch Bàn tháng 03/2016

TUẦN

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO TIẾP DÂN

THỜI GIAN TIẾP DÂN

THÀNH PHẦN CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

GHI CHÚ

Tuần 1

Ngày

07/3/2016

Đ/c Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch UBND phường

- Sáng: 8h00 - 11h00

- Đ/c Nguyễn Thị Tươi - CT MTTQ

- Đ/c Trần Thị Quyến – CCTPHT

- Đ/c Đào Thế Hưng – CB ĐC

Tại phòng tiếp dân

 

- Chiều: Từ 14h00 - 16h00

- Đ/c Trần Văn Thanh-CT HCCB

- Đ/c Trần Thị Quyến–CCTPHT

- Đ/c Nguyễn Thị Thu – CB ĐC

Tại phòng tiếp dân

 

Tuần 2

 

Ngày

14/3/2016

 

Đ/c Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch UBND phường

- Sáng: 8h00 - 11h00

- Đ/c Nguyễn Văn Thanh-CT HCCB

- Đ/c Trần Thị Quyến-CCTPHT

- Đ/c Đào Thế Hưng–CB ĐC

Tại phòng tiếp dân

 

- Chiều: Từ 14h00 - 16h00

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Mây–CT HPN

- Đ/c Trần Thị Quyến - CCTPHT

- Đ/c Nguyễn Thị Thu-CCĐCXD

Tuần 3

Ngày

21/3/2016

Đ/c Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch UBND phường

- Sáng: 8h00 - 11h00

- Đ/c Nguyễn Thị Ưng - CTHND

- Đ/c Trần Thị Quyến -CCTPHT

- Đ/c Đào Thế Hưng – CB ĐC

Tại phòng tiếp dân

 

- Chiều: Từ 14h00 - 16h00

- Đ/c Nguyễn Thị Tươi – CTUB MTTQ

- Đ/c Trần Thị Quyến -CCTPHT

- Đ/c Nguyễn Thị Thu-CCĐCXD

Tuần 4

Ngày

28/3/2016

Đ/c Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch UBND phường

- Sáng: 8h00 - 11h00

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Mây- CTHPN

- Đ/c Trần Thị Quyến -CCTPHT

-  Đ/c  Đào Thế Hưng -CCĐCXD

Tại phòng tiếp dân

 

- Chiều: Từ 14h00 - 16h00

- Đ/c Nguyễn Thị Ưng – TBTTND

- Đ/c Trần Thị Quyến -CCTPHT

- Đ/c Nguyễn Thị Thu-CCĐCXD

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN PHƯỜNG THẠCH BÀN
Ngày đăng 30/07/2015 | 17:18  | Lượt xem: 1288

.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN PHƯỜNG THẠCH BÀN

        I. THỜI GIAN TRỰC:

                - Ngày thứ hai hàng tuần (Trừ ngày lễ, ngày tết nghỉ)

                - Sáng:           Từ 8h00' đến 11h00'

                - Chiều:          Từ 14h00' đến 16h00'

          II. THÀNH PHẦN TRỰC:

           - Đảng ủy: Đại diện thường trực Đảng ủy

           - HĐND: Đại diện thường trực HĐND và Đại biểu HĐND

           - UBND: Đ/c Nguyễn Văn Cảnh - CTUBND, Tổ tiếp công dân phường

            III. ĐỊA ĐIỂM:

            Tại phòng tiếp công dân trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Thạch Bàn.

       (Số 195, đường Thạch Bàn, tổ 6  phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)

 

           * Các ngày còn lại trong tuần trực tiếp dân tại phòng làm việc của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường

         và phòng cán bộ Tư pháp phường.

Hiển thị 41 - 53 trong 53 kết quả.