Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
12/LT-UBND Lịch tuần 12/2023 của TTĐU-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 20/03/2023
11/LT-UBND Lịch tuần 11 của TTĐU-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 13/03/2023
09/LT-UBND Lịch tuần 09/2023 của TTĐU-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 27/02/2023
08/LT-UBND Lịch tuần 08/2023 của TTĐU-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 20/02/2023
LT 07/2023 Lịch tuần số 07 của Đảng Ủy-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 13/02/2023
06/LT-UBND Lịch tuần 06/2023 của TTĐU-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 06/02/2023
05/LT-UBND Lịch tuần 05/2023 của TTĐU-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 30/01/2023
04/LT-UBND Lịch tuần 04/2023 của TTĐU-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 23/01/2023
03/2023 Lịch tuần 03/2023 của Thường trực Đảng ủy- UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 16/01/2023
01/LT-UBND Lịch tuần 01/2023 của Thường trực Đảng ủy -UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 03/01/2023
52/LT-UBND Lịch tuần 52/2022 của Thường trực Đảng ủy -UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 26/12/2022
51/LT-UBND Lịch tuần 52/2022 của Thường trực Đảng ủy -UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 19/12/2022
50/LT-UBND Lịch tuần 50/2022 của Thường trực Đảng ủy- UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 12/12/2022
49/LT-UBND Lịch tuần 49/2022 của Thường trực Đảng ủy- UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 05/12/2022
48/LT-UBND Lịch tuần 48/2022 của Thường trực Đảng ủy- UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 28/11/2022
47/LT-UBND Lịch tuần 47/2022 của Thường trực Đảng ủy- UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 21/11/2022
46/LT-UBND Lịch tuần 46/2022 của Thường trực Đảng ủy- UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 14/11/2022
45/LT-UBND Lịch tuần 45/2022 của TTĐU-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 07/11/2022
44/LT-UBND Lịch tuần 44/2022 của TTĐU-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 31/10/2022
43/2022 Lịch tuần 43/2022 của TTĐU-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 24/10/2022