văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
36/KH-UBND Thực hiện 06 Quy chế dân chủ do UBND quận Long Biên ban hành trong các lĩnh vực quản lý trên địa bàn phường Thạch Bàn 09/02/2022
39/KH-UBND Thực hiện 06 Quy chế dân chủ do UBND quận Long Biên ban hành trong các lĩnh vực quản lý trên địa bàn phường Thạch Bàn 18/03/2021
51/KH-UBND Thực hiện 06 Quy chế dân chủ do UBND quận Long Biên ban hành trong các lĩnh vực quản lý trên địa bàn phường Thạch Bàn năm 2019 25/02/2019
02/QĐ-CQP Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Uỷ ban nhân dân phường Thạch Bàn 02/05/2018
64/KH-UBND Thực hiện 06 Quy chế dân chủ do UBND quận Long Biên ban hành trong các lính vực quản lý nhà nước trên địa bàn phường Thạch Bàn 10/04/2018
8129/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 12/05/2017
7997/QĐ-UBND Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 12/05/2017
7640/QĐ-UBND Ban hành Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 12/05/2017
7581/QĐ-UBND Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Thạch Bàn 12/05/2017
2890/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 12/05/2017
05/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên 12/05/2017
46/KH-UBND Thực hiện 06 Quy chế dân chủ do UBND quận Long Biên ban hành trong các lĩnh vực quản lý trên địa bàn phường Thạch Bàn 03/03/2017
34/2007/PL-UBTVQH11 Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn 25/12/2001

quy chế dân chủ