thông báo

Thông báo

Ngày đăng 04/03/2021 | 08:50
Về việc công khai số điệnthoại, địachỉ thư điện tử về tiếp nhận thông tin đường dây nóng trên địa bàn phường Thạch Bàn

Thông báo

Ngày đăng 04/03/2021 | 11:09
Về việc tuyên truyền phổ biến những quy định cơ bản về kê khai tài sản, thu nhập trong Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

Thông báo mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/02/2021 | 09:25
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Căn cứ Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hồi đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu...

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 19/02/2021 | 10:22
Ngày 17/02/2021, UBND phường Thạch Bàn đã ban hành Thông báo số 36/TB-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19. Kèm theo tài liệu tuyên truyền về mức xử phạt một...

NGHỈ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày đăng 14/01/2021 | 05:09
Công đoàn phường tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2021, ngày 16/01/2021 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phường nghỉ tiếp nhận hồ sơ để tham dự hội nghị

Quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 của dự án “Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch dọc mương Việt Hưng-cầu Bây, từ khu đấu giá Thạch Bàn đến hầm chui đường vành đai 3 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 21/12/2020 | 05:28
UBND phường thực hiện công khai Chỉ giới đường đỏ và Quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 của dự án “Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch dọc mương Việt Hưng-cầu Bây, từ khu đấu giá...

Thông báo công khai Chỉ giới đường đỏ và các tài liệu của dự án "Xây dựng tuyến đường 13.0m theo quy hoạch dọc mương thoát nước (giáp khu công nghiệp Đài Tư), phường Phúc Lợi, quận Long Biên"

Ngày đăng 27/11/2020 | 03:20
UBND phường Thạch bàn thực hiện công khai Chỉ giới đường đỏ và các tài liệu của dự án "Xây dựng tuyến đường 13.0m theo quy hoạch dọc mương thoát nước (giáp khu công nghiệp Đài Tư), phường Phúc Lợi,...

Công khai Kết luận của UBND quận Long Biên về kết quả thanh tra nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, kết quả triển khai thực hiện quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Ban

Ngày đăng 19/11/2020 | 02:10
UBND phường Thạch bàn thực hiện công khai Kết luận Thanh tra số 129/KL-UBND ngày 13/11/2020 của UBND quận Long Biên về kết quả thanh tra nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, kết quả triển khai thực...

Văn bản tuyên truyền về thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

Ngày đăng 10/11/2020 | 04:17
Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất.

Thông báo triển khai áp dụng, vận hành và phân công đầu mối kiểm soát việc thực hiện các quy trình nội bộ dùng chung cấp phường và quy trình nội bộ riêng của UBND phường Thạch Bàn

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:10
Ngày 14/10/2020, UBND phường đã ban hành Thông báo số 254/TB-UBND về việc triển khai áp dụng, vận hành và phân công đầu mối kiểm soát việc thực hiện các quy trình nội bộ dùng chung cấp phường và...

Thông báo v/v niêm yết công khai danh mục các quy trình giải quyết công việc nội bộ dùng chung cấp phường và quy trình giải quyết công việc nội bộ riêng của UBND phường Thạch Bàn năm 2020

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:05
Ngày 13/10/2020, UBND phường Thạch Bàn ban hành Thông báo số 253/TB-UBND về việc niêm yết công khai danh mục các quy trình giải quyết công việc nội bộ dùng chung cấp phường và quy trình giải quyết...

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/10/2020 | 12:47
Ngày 25/9/2020, UBND quận Long Biên đã ban hành Thông báo số 493/TB-UBND về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Thông báo về việc công khai Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ dung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/08/2020 | 08:45
Ngày 26/8/2020, UBND quận Long Biên đã ban hành Thông báo số 435/TB-UBND về việc công khai Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ dung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận...

Thông báo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 02:29
Thực hiện Công văn số 1465/UBND-YT ngày 26/7/2020 của UBND quận Long Biên về thực hiện kết luận của UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh phường...