thông báo

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023
Ngày đăng 09/03/2023 | 14:07

PHƯỜNG THẠCH BÀN - QUẬN LONG BIÊN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Xem thông báo tại đây: Thông báo số 109/TB - UBND quận Long Biên