Thông tin tuyên truyền

HƯỚNG DẪN SÓ 81/UBBC-NV NGÀY 23/4/2021 CỦA ỦY BAN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KIỂM PHIẾU, NHÂP BIÊN BẢN, VÀ CÁC BIỂU MẪU BẦU CỬ ĐB QH VÀ HĐND

Ngày đăng 17/05/2021 | 10:15  | Lượt xem: 2
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KIỂM PHIẾU, NHÂP BIÊN BẢN, VÀ CÁC BIỂU MẪU BẦU CỬ ĐB QH VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Tuyên truyền kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 17/05/2021 | 09:13  | Lượt xem: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu...

Sáng mãi tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh.

Ngày đăng 17/05/2021 | 08:59  | Lượt xem: 1
Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Cương lĩnh hành động và là “cẩm nang” trong công tác vận động quần chúng. Đại hội XII của Đảng đã bổ sung, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm để nâng...

Dấu ấn Hồ Chí Minh trong Tổng tuyển cử đầu tiên

Ngày đăng 17/05/2021 | 08:53  | Lượt xem: 0
Sau Cách mạng Tháng Tám, giữa muôn vàn khó khăn thù trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định và khẩn trương thực hiện Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ...

Những lưu ý khi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Ngày đăng 17/05/2021 | 07:34  | Lượt xem: 1
Bộ Y tế hướng dẫn những điều cần biết khi tiêm chủng vaccine COVID-19 (dành cho người đi tiêm chủng) như sau:

CHỈ THỊ SỐ 12/CT-UBND Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội

Ngày đăng 17/05/2021 | 07:29  | Lượt xem: 0
Trong những ngày qua tình hình dịch COVID-19 có diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, Thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp bài bản, khoa học, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, trúng, đúng...

VssID - Bảo hiểm xã hội số: Đơn giản, tiện ích và bảo mật cho người dùng

Ngày đăng 17/05/2021 | 07:21  | Lượt xem: 0
"Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động", do BHXH Việt Nam tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá "Ứng dụng này có lợi cho người dân, mà việc gì có...

Quy định về phiếu hợp lệ và không hợp lệ trong bầu cử đại biểu Quốc hội

Ngày đăng 17/05/2021 | 07:14  | Lượt xem: 1
Trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, phiếu gạch xóa họ, tên của tất cả những người ứng cử; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm...

Các công việc mà tổ bầu cử cần thực hiện trước ngày bầu cử

Ngày đăng 14/05/2021 | 08:25  | Lượt xem: 13
Theo cuốn sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”

Quy định của phiếu bầu cử

Ngày đăng 14/05/2021 | 07:56  | Lượt xem: 14
Phiếu bầu cử được quy định:

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ngày đăng 13/05/2021 | 08:26  | Lượt xem: 12
( LUẬT SỐ 85/2015/QH13 NGÀY 25/6/2021: LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN) Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu...

NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:55  | Lượt xem: 14
Để cuộc bầu cử đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, hợp pháp của cuộc bầu cử và bảo đảm trật tự, an toàn, nhất là trong ngày bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp...

Nghị quyết số: 133/2020/QH14: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 13/05/2021 | 03:46  | Lượt xem: 12
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13,

NGUYÊN TẮC VÀ TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU

Ngày đăng 13/05/2021 | 03:37  | Lượt xem: 13
( LUẬT SỐ 85/2015/QH13 NGÀY 25/6/2021: LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN) Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu...

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 13/05/2021 | 03:24  | Lượt xem: 12
(Thông tư số 01/TT-BNV ngày 11/1/2021 của Bộ Nội Vụ)

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021)

Ngày đăng 11/05/2021 | 04:00  | Lượt xem: 10
Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đảm đương sứ mệnh cao cả lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Việt Nam đấu tranh giành giải phóng dân tộc và giai cấp. Từ khi thành lập,...

Các nguyên tắc cơ bản của bầu cử ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 11/05/2021 | 02:39  | Lượt xem: 9
Với tư cách một thiết chế bảo đảm dân chủ, bầu cử có những nguyên tắc chung nhất, mà bất cứ hoạt động bầu cử ở đâu cũng đều phải tuân theo. Ở nước ta, bầu cử là một định chế quan trọng của dân chủ,...

08 nguyên tắc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Ngày đăng 11/05/2021 | 02:37  | Lượt xem: 7
Theo Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, nguyên tắc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp được quy định như sau:

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Ngày đăng 07/05/2021 | 06:11  | Lượt xem: 12
Nhận thấy sự chuyển biến của tình hình thế giới và trong nước có lợi cho cách mạng Việt Nam, ngày 28/01/1941 Nguyễn Ái Quốc về nước (sau hơn 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài). Tháng 5/1941,...

Vạch trần chiêu trò đòi “dân chủ” vô nguyên tắc trong bầu cử - Bài 3: Không thể phá được ngày hội của toàn dân (Tiếp theo và hết)

Ngày đăng 03/04/2021 | 09:06  | Lượt xem: 24
Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch càng đẩy mạnh việc xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử,...