chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
03/TB-BCĐ Kết luận đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử - Cải cách hành chính - Ứng dụng công nghệ thông tin - ISO về thực hiện quý I/2021 ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 05/04/2021
11/TB-UBND Kết luận buổi làm việc với bộ phận Địa chính -Xây dựng- Đô thị và Môi trường; Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 19/03/2021
22/TB-UBND Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các Thành viên Uỷ ban nhân dân, công chức làm việc tại khối Ủy ban nhân dân phường Thạch Bàn năm 2021 19/03/2021
10/KH-UBND Phát triển Kinh tế - Xã hội phường Thạch Bàn năm 2021 19/03/2021
11/KH-UBND Cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội, của quận Long Biên tại phường Thạch Bàn năm 2021 19/03/2021
64/KH-UBND Cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021 của UBND phường Thạch Bàn 18/03/2021
55/KH-UBND Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước và các chỉ tiêu nhiệm vụ Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy của UBND phường Thạch Bàn năm 2021 18/03/2021
76/KH-UBND Phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 18/03/2021
13/KH-HĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực HĐND phường 30/10/2020
254/TB-UBND Triển khai áp dụng, vận hành và phân công đầu mối kiểm soát việc thực hiện các quy trình nội bộ dùng chung cấp phường và quy trình nội bộ riêng của UBND phường Thạch Bàn 14/10/2020
253/TB-UBND Về việc niêm yết công khai danh mục các quy trình giải quyết công việc nội bộ dùng chung cấp phường và quy trình giải quyết công việc nội bộ riêng của UBND phường Thạch Bàn năm 2020 13/10/2020
01/NQ-UBND Thông qua chủ trương thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn phường Thạch Bàn 14/09/2020
05/NQ-UBND Thông qua chủ trương đầu tư cải tạo trụ sở làm việc của UBND phường Thạch Bàn 14/09/2020
10/TB-BCĐ Kết luận đồng chí Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử- CCHC-Ứng dụng CNTT- ISO 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2020 14/09/2020
112/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 29/07/2020
09/KH-HĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 của Thường trực HĐND phường 27/07/2020
183/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND phường tại buổi làm việc với hội đồng tư vấn thuế về đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 25/07/2020
108/KH-UBND Phân công nhiệm vụ tập trung thực hiện nội dung công việc trọng tâm theo Thông báo kết luận số 1187-TB/QU ngày 01/7/2020 của Ban thường vụ Quận ủy; Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 30/6/2020 của Đảng ủy phường Thạch Bàn 08/07/2020
04/NQ-HĐND Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách phường năm 2020 02/07/2020
07/TB-BCĐ Kết luận đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử - Cải cách hành chính - Ứng dụng công nghệ thông tin - ISO tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2020 01/07/2020