chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
319/TB-UBND Kết luận đồng chí Chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2022 28/09/2022
135/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2022 22/09/2022
228/TB-UBND Kết luận đồng chí Chủ tịch UBND phường tại phiên thường kỳ tháng 7/2022 22/07/2022
115/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 20/07/2022
87/TB-UBND Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát kiểm các quy trình giải quyết công việc nội bộ dùng chung cấp phường và quy trình nội bộ riêng của UBND phường Thạch Bàn 31/03/2022
248/QĐ-CTUBND Về việc công bố danh mục quy trình nội bộ giải quyết công việc, danh mục quy trình nội bộ bị bãi bỏ tại UBND phường Thạch Bàn 31/03/2022
173/KH-UBND Công tác trọng tâm tháng 01/2022 của UBND phường Thạch Bàn 10/02/2022
22/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 10/02/2022
28/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước và các chỉ tiêu nhiệm vụ Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy của UBND phường Thạch Bàn năm 2022 10/02/2022
30/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022 của UBND phường Thạch Bàn 10/02/2022
149/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021 của UBND phường Thạch Bàn 02/10/2021
138/KH-UBND Công tác thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021 27/07/2021
318/QĐ-CTUBND Về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Uỷ ban nhân dân, công chức làm việc tại khối Ủy ban nhân dân phường Thạch Bàn năm 2021 01/07/2021
317/QĐ-CTUBND Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy Ban Nhân dân phường Thạch Bàn - nhiệm kỳ 2021-2026 khi thực hiện thí điểm chính quyền đô thị 01/07/2021
03/TB-BCĐ Kết luận đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử - Cải cách hành chính - Ứng dụng công nghệ thông tin - ISO về thực hiện quý I/2021 ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 05/04/2021
11/TB-UBND Kết luận buổi làm việc với bộ phận Địa chính -Xây dựng- Đô thị và Môi trường; Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 19/03/2021
22/TB-UBND Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các Thành viên Uỷ ban nhân dân, công chức làm việc tại khối Ủy ban nhân dân phường Thạch Bàn năm 2021 19/03/2021
10/KH-UBND Phát triển Kinh tế - Xã hội phường Thạch Bàn năm 2021 19/03/2021
11/KH-UBND Cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội, của quận Long Biên tại phường Thạch Bàn năm 2021 19/03/2021
64/KH-UBND Cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021 của UBND phường Thạch Bàn 18/03/2021