thông báo

thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND phường tháng 03/2023

Ngày đăng 14/03/2023 | 04:42
Thông báo số 59/TB-UBND ngày 01/03/2023 lịch tiếp công dân của UBND phường Thạch Bàn tháng 03/2023

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023

Ngày đăng 09/03/2023 | 02:07
PHƯỜNG THẠCH BÀN - QUẬN LONG BIÊN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thông báo

Ngày đăng 27/02/2023 | 05:24
Niêm yết công khai kết quả tiếp nhận hồ sơ hành chính tháng 02 và tổng hợp phiếu lấy ý kiến đánh giá tháng 2/2023

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 ô quy hoạch G.2/15 phường Thạch Bàn để xây dựng Bãi đỗ xe.

Ngày đăng 23/02/2023 | 01:30
Trung tâm phát triển quỹ đất được UBND quận Long Biên giao thực hiện lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 ở quy hoạch G.2/P5 thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ...

Thông báo công khai dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng-Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối, quận Long biên

Ngày đăng 13/02/2023 | 09:49
Gồm các văn bản pháp quy Nghị Quyết, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, hồ sơ bản vẽ tỷ lệ 1/500, Bản vẽ CGĐĐ về dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng-Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối, quận Long biên

Công khai quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Ngày đăng 08/02/2023 | 02:28
Quyết định số 762 của UBND thành phố Hà Nội và Thông báo số 33 của UBND phường Thạch Bàn về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 06/2023

Ngày đăng 06/02/2023 | 05:01
Thông báo 37/TB-UBND ngày 06/02/2023

Thông báo niêm yết công khai kết quả tiếp nhận giải quyết hồ sơ tháng 01 và tổng hợp phiếu đánh giá tháng 01

Ngày đăng 31/01/2023 | 04:51
Thông báo niêm yết công khai kết quả tiếp nhận giải quyết hồ sơ tháng 01 và tổng hợp phiếu đánh giá tháng 01 và Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính

Công khai dự toán chi ngân sách phường năm 2023

Ngày đăng 16/01/2023 | 10:49
PHƯỜNG THẠCH BÀN - QUẬN LONG BIÊN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside tỷ lệ 1/1500 tại phường Thạch Bàn quận Long Biên

Ngày đăng 13/01/2023 | 09:27
Ngày 13/12/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4197/UBND-ĐT về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside tỷ lệ 1/1500 tại phường Thạch Bàn quận Long...

Thông báo niêm yết công khai kết quả tiếp nhận hồ sơ tháng 11 và tổng hợp lấy phiếu ý kiến đánh giá tháng 112/2022

Ngày đăng 31/12/2022 | 10:14
Niêm yết công khai kết quả tiếp nhận hồ sơ tháng 11 và tổng hợp lấy phiếu ý kiến đánh giá tháng 112/2022

Thông báo niêm yết công khai Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu năm 2022 của UBND phường Thạch Bàn

Ngày đăng 16/12/2022 | 01:58
Niêm yết công khai Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu năm 2022 của UBND phường Thạch Bàn

Thông báo về việc thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn phường Thạch Bàn

Ngày đăng 06/12/2022 | 10:17
Thông báo về việc thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn phường Thạch Bàn

Thông báo số điện thoại, đỉa chỉ thư điện tử về tiếp nhận thông tin đường dây nóng trên địa bàn phường Thạch Bàn

Ngày đăng 05/12/2022 | 05:28
Thông báo số 420/TB-UBND ngày 28/11/2022 của UBND phường Thạch Bàn về Thông báo số điện thoại, đỉa chỉ thư điện tử về tiếp nhận thông tin đường dây nóng trên địa bàn phường Thạch Bàn

Thông báo Niêm yết công kha kết quả tiếp nhận hồ sơ hành chính tháng 11 và tổng hợp phiếu lấy ý kiến đánh giá tháng 12/2022

Ngày đăng 30/11/2022 | 10:15
Niêm yết công kha kết quả tiếp nhận hồ sơ hành chính tháng 11 và tổng hợp phiếu lấy ý kiến đánh giá tháng 12/2022

Thông báo niêm yết công khai kết quả tiếp nhận hồ sơ tháng 10 và tổng hợp lấy phiếu ý kiến đánh giá tháng 10/2022

Ngày đăng 09/11/2022 | 01:36
Công khai kết quả tiếp nhận hồ sơ tháng 10 và tổng hợp lấy phiếu ý kiến đánh giá tháng 10/2022

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tuần 44/2022

Ngày đăng 31/10/2022 | 09:14
Thông báo số 369/TB-UBND ngày 29/10/2022