xây dựng nếp sống văn minh đô thị

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TUYẾN ĐƯỜNG, TUYẾN PHỐ ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN

Tiêu chuẩn đánh giá Tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn Quận Long Biên được quy định tại Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 08/4/2016 của UBND Quận Long Biên, gồm 02 Tiêu chuẩn...

Ông Phạm Văn Hùng – Người tổ trưởng gương mẫu trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Trong số 14 cá nhân tham gia Hội thi Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng do UBND quận Long Biên phát động năm 2018, có ông Phạm Văn Hùng – tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Thạch Bàn.

Tiêu chí xây dựng "Tổ dân phố Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh" năm 2019

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 03/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 03/4/2019 của UBND - UB MTTQ quận Long Biên; Ngày 10/4/2019, UBND - UBMTTQ phường Thạch Bàn đã ban hành kế hoạch liên tịch số...

Hướng dẫn quy trình bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày 10/8/2018, Phòng Văn hóa & Thông tin quận Long Biên đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-VHTT về hướng dẫn quy trình bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn phường Thạch Bàn

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 09/8/2018 của UBND phường Thạch Bàn, từ ngày 16/8/2018 đến ngày 18/8/2018, 13/17 tổ dân phố trên địa bàn phường đã đồng loạt tổ chức Tọa đàm về thực hiện có...

Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 10/3/2017, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Quy tắc ứng xử gồm 4 chương, 14 điều áp dụng cho...

Phường Thạch Bàn đánh giá kết quả thực hiện tuyến đường "Văn minh đô thị" 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 17/7/2018, tại Phòng họp 2 UBND phường Thạch Bàn đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng tuyến đường Văn minh đô thị 6 tháng đầu năm 2018.

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 27/2018

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 27/2018

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 26/2018

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 26/2018

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 25/2018

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 25/2018

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 24/2018

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 24/2018

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 23/2018

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 23/2018

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 22/2018

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 22/2018

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 21/2018

Công khai danh sách các trường hợp xây dựng; xử lý các vi phạm TTĐT-TTATGT tuần 21/2018

MỘT CÁN BỘ TỔ DÂN PHỐ TIÊU BIỂU

Năm 2018 quận Long Biên xác định chủ đề “Vì Long Biên xanh- sạch- đẹp” và đối với các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân toàn quận đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn với những phong...

Danh sách công khai các công trình xây dựng, xử lý vi phạm TTĐT tuần 18/2018

Danh sách công khai các công trình xây dựng, xử lý vi phạm TTĐT tuần 18/2018

Danh sách công khai các công trình xây dựng, xử lý vi phạm TTĐT tuần 17/2018

Danh sách công khai các công trình xây dựng, xử lý vi phạm TTĐT tuần 17/2018

Danh sách công khai các công trình xây dựng, xử lý vi phạm TTĐT tuần 16/2018

Danh sách công khai các công trình xây dựng, xử lý vi phạm TTĐT tuần 16/2018

Danh sach công khai các công trình xây dựng, kết quả xử lý vi phạm TTĐT tuần 15

Danh sach công khai các công trình xây dựng, kết quả xử lý vi phạm TTĐT tuần 15

Danh sach công khai các công trình xây dựng, kết quả xử lý vi phạm TTĐT tuần 14

Danh sach công khai các công trình xây dựng, kết quả xử lý vi phạm TTĐT tuần 14